Εγγύηση προϊόντων

Δεδομένου ότι η εγγύηση προϊόντος είναι συχνά ένας σημαντικός παράγοντας στις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών για αγορά ή μη προϊόντων, σας παραθέτουμε την παρακάτω ενημέρωση και αφορά τις εγγυήσεις συσκευών, μασκών και εξαρτημάτων.

Εγγύηση προϊόντων CPAP

Τα προϊόντα CPAP συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευαστή

Η Εγγύηση Προϊόντων CPAP ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος (Συσκευή, Μάσκα, Εξαρτήματα) και τον κατασκευαστή τους.

Βασικές Εταιρείες

παρακάτω παραθέτουμε τις βασικές μας εταιρείες και την παροχή των εγγυήσεων